top of page
NAVN_SORT.png
CIRKEL_PINK.png
TEKST_SORT.png

Hvorfor et charter?

Nattelivet er et socialt frirum, som skaber sammenhængskraft og samhørighed til stor værdi for københavnerne og byens gæster. Der skal være plads til alle mennesker i det københavnske natteliv, og alle har et ansvar for at være med til at sikre, at dette er tilfældet.


Sammen med en lang række aktører i nattelivet (restauratører, personalegrupper, eventorganisationer, ungdomsorganisationer, minoritetsorganisationer og videnspersoner) er der i kraft af workshops, møder i ekspert- og følgegrupper og et større antal dialogmøder opnået enighed om et Charter for et natteliv uden diskrimination.


Charteret skal medvirke til at skabe et natteliv, som er rummeligt og hvor der er lighed og tryghed for alle. Underskriverne af dette charter påtager sig som aktører i nattelivet at gå forrest og tage ansvar for at bekæmpe enhver form for diskrimination i nattelivet – uanset om det angår etnicitet, national oprindelse, religion, køn, kønsudtryk, seksualitet, fysik, alder, social baggrund, sprog eller politisk anskuelse.

CHARTERET FOKUSERER PÅ TRE KONKRETE INDSATSER FOR BEKÆMPELSE AF DISKRIMINATION I NATTELIVET

1

Kommunikation

Vi skal sammen sikre den bedst mulige kommunikation og forventningsafstemning
omkring nattelivet. Vi forpligter os til at være tydelige omkring rammerne for festen, forventning til gæsteadfærd samt hvilke adgangskrav, der gælder for deltagelse.

2

Håndtering

Skulle en gæst i nattelivet opleve at blive diskrimineret, skal der være de rette processer på plads for at håndtere situationen, så det sikres, at gæsten bliver hørt, set og taget alvorligt - og erfaringerne
skal opsamles for at undgå lignende situationer fremover.

3

Forebyggelse

Vi skal sammen sikre den bedst mulige forebyggelse af diskrimination. Det handler bl.a. om uddannelse, rette kompetencer, at sikre tilstedeværelsen af ikke-diskriminerende værdier og at arbejde med
kulturen omkring tryghed og sikkerhed i nattelivet.

Tilmeld jer charteret

Ejer eller repræsenterer du en natklub, venue, restaurant eller lignende og vil I være en del af charteret og en bedre fremtid? Så skriv dig op herunder og vi kontakter dig med mere info.

Upload logo

Tak for din interesse i charteret.

Du hører fra os meget snart!

Der var en fejl i indtastningen. Prøv venligst igen!

Hvem bakker op?

bottom of page